André van Kleinwee en Marieke van der Meer met de prijs

De Vlinderstichting heeft de gemeente Gouda, en daarmee ecoloog André van Kleinwee uitgeroepen tot BovensteBesteBermbeheerder!
Op het Landgoed Bredius zet André zich in voor het groenbeheer.

De Vlinderstichting over Gouda: “Al vele jaren worden veel bermen hier beheerd zodat bloemen en daarmee ook vlinders en andere bestuivers goede leefomstandigheden hebben. André van Kleinwee is de verpersoonlijking van het goede bermbeheer van de gemeente Gouda: hij zet zich al bijna veertig jaar in voor de natuur, insecten en vlinders.”

De jury: “Op veengrond, dus extra moeilijk om resultaat te boeken. Maar het lukt wél en de aanhouder wint. Deze gemeente is een voorbeeld voor andere op rijke bodems!”

Maartje van der Veen was een van de personen die de Gemeente Gouda en in het bijzonder Van Kleinwee genomineerd hebben. Van der Veen: “André is in de jaren 80 al begonnen met ecologisch bermbeheer. Bijna veertig jaar later bloeien de Goudse bermen voluit en zijn er allerlei orchideeënsoorten. De bermen vormen één grote ecologische hoofdstructuur, die weer verbonden is met grote natuurgebieden in en rondom de stad. André werkt nauw samen met productbeheerder Marieke van der Meer, die zorgt voor het reguliere onderhoud. Marieke kijkt altijd praktisch of iets mogelijk is”.