Afgelopen mei verscheen een zeldzaam vlindertje op het landgoed: het oranjetipje. Vooral de mannetjes vallen op door de  oranje vlekjes op beide vleugels. Dit vlindertje komt meer voor in het zuiden en oosten van ons land. Voor het landgoed een bijzondere vlinder.
De vrouwtjes leggen hun eitjes op de pinksterbloem of look-zonder-look. Dit voorjaar zijn er enkele waargenomen in de educatieve tuin en in de noordelijke graslanden.