stiltegebiedKort geleden was deze plek nog behoorlijk dicht gegroeid. In het stiltegebied ligt vruchtbare kleigrond. Lage kruiden en paddenstoelen worden er snel overwoekerd en verstikt door dauwbramen en andere snelle groeiers. De afgelopen zomer hebben vrijwilligers dauwbramen verwijderd. Nu kun je weer door de laan heen kijken. Hemelsleutel, penningkruid en heksenkruid komen weer terug. De warmte tussen de eiken trekt insecten aan en daar komen vleermuizen op af om te foerageren.

Het stiltegebied is alleen toegankelijk bij excursies en voor onderhoud. Rust is belangrijk voor deze plek. In oude boomholten maakt de specht zijn nesten. Sperwers en buizerds broeden hier. Als het ’s avonds stil is kun je de bosuil horen.