Op één van de eiken langs het Brediuspad zijn eikenprocessierupsen waargenomen. Aan het einde van de week van 8 juni, of de week daarop, zullen in opdracht van de gemeente de rupsen worden verwijderd. Dit gebeurt door opzuigen.

Contact met brandharen van de eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier.

Ze dringen gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Ze zijn zo klein, dat je ze vaak niet kunt zien. De brandharen worden ook door de lucht verspreid. Ongemak door de brandharen van de eikenprocessierups kan voorkomen worden door elk contact met de rupsen en nesten ervan te vermijden. Dit kan onder andere door niet onder, of in de buurt van een (besmette) eikenboom te gaan zitten. Laat de rups ook met rust, zodra hij zich ‘aangevallen’ voelt, laat hij zijn brandharen los.

De rupsen zijn waargenomen op de meest rechtse eik aan de speelweide, gezien vanaf het Brediuspad. Ook in de andere eiken kunnen de rupsen zitten en het is mogelijk, dat na het opzuigen rupsen in de eiken achterblijven.