Half mei heeft André van Kleinwee van de werkgroep Beheer van de Stichting Landgoed Bredius in het Stiltegebied de grote keverorchis geteld. Deze bijzondere inheemse orchidee komt in het stiltegebied op drie verschillende plekken voor. Dit jaar zijn er 140 exemplaren geteld. Dat zijn er 30 meer, dan in 2019.