De oude kikkerpoel is weer in ere hersteld. In 1992 is deze poel aangelegd met vijverfolie. De afgelopen jaren bleef er niet meer voldoende water in staan omdat op verschillende plekken het vijverfolie zijn beste tijd had gehad. Op donderdag 2 april is het oude vijverfolie verwijderd en een nieuw soort rubber vijverfolie ingebracht.

De kikkerpoel moet zich weer ontwikkelen. Langs de oeverranden wordt hij afgewerkt met verschillende moeras- en oeverplanten. Hierbij is de jeugdnatuurgroep van het IVN de Buitenbanjers plusgroep  betrokken.

De kikkerpoel ligt in een niet betreedbaar stukje van het landgoed, maar is vanaf het wandelpad toch goed te zien. Deze kikkerpoel is een aanwinst voor het landgoed omdat kikkers, padden en watersalamanders  in deze speciale poel hun eitjes kunnen afzetten en omdat hun larven ongestoord kunnen opgroeien.

Een bericht van André van Kleinwee