Elk najaar inspecteren en reinigen de vrijwilligers van de vogelkijkgroep van het IVN (vereniging voor natuur en milieueducatie) de nestkasten. Daarbij stellen zij vast, of de nestkast met succes is gebruikt en door welke vogelsoort. Soms moeten er kasten worden vervangen, of vastgezet. De vogelkijkgroep heeft in 2006 twintig nestkasten opgehangen op het Landgoed Bredius ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het IVN.

Het reinigen van de kasten is noodzakelijk om nestmateriaal te verwijderen en om eventueel aanwezige parasieten en bacteriën te verwijderen. Daarmee wordt de kans op broedsucces in het volgend voorjaar te vergroot. (Ook bij de nestkasten in de tuin is het verstandig om deze eenmaal per jaar te reinigen!)

In 2006 is de werkgroep gestart met een brede variëteit aan kasten voor onder andere de bosuil, de steenuil, de torenvalk, voor koolmezen en pimpelmezen, winterkoninkjes, spechten, boomkruipers, huismussen en ringmussen. In de loop der jaren bleken vooral de kool- en pimpelmezenkasten veelvuldig te worden gebruikt. Bij het vervangen van kapotte of verdwenen nestkasten hebben de vrijwilligers dan ook vaak kasten voor mezen opgehangen.
De bosuilenkast in het stiltegebied is een aantal malen door bosuilen gebruikt maar dat heeft nooit tot het uitvliegen van de uilskuikens geleidt. In 2012 vonden de vrijwilligers wel drie dode bosuil-jongen in de kast. Holenduiven maken wel regelmatig gebruik van deze kast, maar ook dat is meestal zonder aantoonbaar broedsucces.

Dit jaar hebben de vrijwilligers van de vogelkijkgroep de jaarlijkse inspectie en reiniging van de nestkasten op 2 november uitgevoerd. In 17 van de 27 nestkasten werd een nest aangetroffen en in 14 gevallen was er sprake van broedsucces. Een mooi resultaat, dat iets beter is dan de afgelopen jaren.