vak H mei 2015In 2014 schreef de Werkgroep Groenbeheer een nieuw beheersplan voor het Landgoed Bredius. In het voorjaar van 2015 is de werkgroep begonnen met de uitvoering van de eerste beheersmaatregel in een aantal bosplantsoenvakken. De meeste van deze vakken hebben een stakenbeplanting van hoog opgaande struiken die hoog in de  bomen  groeien. Ze zien er dan somber en verwaarloosd uit.
Vanuit de nieuwe beheervisie zou de gelaagdheid van  deze bosplantsoenvakken met bomen, struiken en kruiden weer terug moeten komen op het landgoed. De verschillende gelaagdheden geeft voor de flora en fauna meer mogelijkheden en verhoogt de biodiversiteit.
Na zo’n snoeiactie is het  voor het wandelende  publiek vaak schrikken door een open en kaal beplantingsvak met enkele waardevolle bomen. Een jaar later is goed te zien wat met gelaagdheid wordt bedoeld.
André van Kleinwee van de Werkgroep Groenbeheer legde de ontwikkeling van voor de ingreep tot aan het heden op foto’s vast.

2015-10-12 Andre van Kleinwee vak H sept 20142015-10-12 web andre van kleinwee vak H maart 20152015-10-12 andre van kleinwee vak H okt 2015