ontwerptekening

ontwerptekening

Aan de achterzijde van het speelveld is in 2012 een rij elzen gekapt. Daar komt nu een rij met verschillende soorten bomen. Het zijn bomen met mooie herfstkleuren, waaronder eiken, kersen, meidoorns, beuken en enkele tamme kastanjes. Ze worden niet in een strakke lijn geplaatst, maar speels verspreid in groepjes. Onder de bomen en tot aan de sloot komt een strook van kruidenrijk grasland, waarin een slingerend graspad wordt uitgemaaid. Naar het water toe komt er een natuurvriendelijke oever.
Aan de kant van Park Oudeland komt een losse haag met veel meidoorn en sleedoorn.

 

voorbeeld van een uitgemaaid pad

voorbeeld van een uitgemaaid pad

Hiernaast een ontwerptekening van het speelveld met de bomen aan de zuidzijde, het kruidenrijke grasland met het uitgemaaide pad aan de zuid- en de oostzijde en de nieuwe haag aan de kant van Park Oudeland. De stippellijnen over het veld geven zichtlijnen aan vanuit het Park Oudeland.