Op verzoek van het bestuur en de projectgroep heeft ontwerpster Sigrun Lobst het ontwerp, dat zij in december 2018 aan de Stichting Landgoed Bredius presenteerde, aangepast: niet het hele speelveld wordt voor natuurspelen ingericht, maar ongeveer de helft. Naast de natuurspeelplek blijft zo nog een ruime speelweide over voor sporten, spelen en picknicken.
De ingrediënten voor de natuurspeelplek uit het oorspronkelijke plan zijn ook nu weer te vinden in het ontwerp: het spelen in en om het water, de ruige bosjes, het uitgemaaide natuurpad aan de zuidkant en een aantrekkelijke speelplek, die ook voor kinderen met een handicap toegankelijk is.

De projectgroep en het bestuur van de Stichting Landgoed Bredius zijn blij met dit ontwerp. Ons oorspronkelijke ontwerp bleek uiteindelijk niet haalbaar: te duur in aanleg en onderhoud. Het zou een erg groot vreemd element worden dat niet goed zou passen in het landschap. En mogelijk zou het leiden tot te veel drukte op het landgoed.
Sigrun is erin geslaagd om de wensen van de kinderen, die in oktober 2018 met maquettes hun droomspeelplek ontwierpen overeind te houden: er komt veel water en groen, er komen bomen om op te klauteren, bruggetjes, stapstenen door het water, tunneltjes, zitgelegenheid en je kunt er hutten bouwen.

We verwachten, dat het nieuwe plan wel financieel haalbaar is. Op dit moment zijn de gesprekken gaande met aannemers, die de speelplek kunnen aanleggen. Er worden subsidies aangevraagd en fondsen geworven. Als de afspraken met een aannemer rond zijn kan de planning voor de aanleg worden gemaakt. De projectgroep hoopt, dat in de zomer van 2020 op de nieuwe natuurspeelweide kan worden gespeeld.