Bomen voor nieuwe natuurspeelplek (foto Dick van Doorn)

Met zo’n twintig handige natuurliefhebbers trotseerde de IVN Landschapsbeheergroep zaterdag 12 januari de regen om Landgoed Bredius in Woerden weer een beetje mooier te maken. De groep werkte aan de oostkant van het Landgoed bij het rouwcentrum aan het uitdunnen van de begroeiing. Een aantal te dicht op elkaar staande eiken moest gerooid worden. Na het uitdunnen van de boom-, struik- en kruidlaag in dit kleine bosgebiedje is er weer ruimte voor een gezonde onderbegroeiing. Dat komt de variatie in bomen en struiken ten goede en is ook beter voor de insecten en vogels. De omgezaagde bomen worden straks gebruikt voor de nieuwe natuurspeelplek, waarvoor Landgoed Bredius momenteel plannen ontwikkelt.

Klautermateriaal op natuurspeelplek
De omgezaagde stammen zijn alvast neergelegd bij het huidige speelveld aan het Brediuspad. Op dat deel van het landgoed wordt in de loop van dit jaar begonnen met de aanleg van een natuurspeelplek. De omgezaagde stammen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om over te klauteren, of om er een avontuurlijk bruggetje van te maken.
Er ligt al een schetsontwerp voor de natuurspeelplek, waarvan momenteel de haalbaarheid wordt onderzocht. De landschappelijke inpassing van de speelplek in het landgoed, geschiktheid van de bodem, betaalbaarheid en onderhoud worden daarbij bestudeerd. Voor de natuurspeelplek gebruikt Bredius graag materialen die afkomstig zijn van het eigen landgoed.