Op 1 juli is de natuurspeelweide aan het Brediuspad feestelijk geopend en is het stokje overgedragen aan de kinderen. Peter Mouthaan van het Landgoed Bredius dankte ieder die bijdroeg om deze speelweide te realiseren. Wethouder Bolderdijk sprak zijn waardering uit en wenste de kinderen veel succes.

Landgoed Bredius ontving subsidies en sponsorbijdragen van de Lionsclub Woerden, het VSB Fonds Woerden, het Van Lange Fonds binnen het Prins Bernhard Cultuurfonds, Groen Doet Goed, de Tafelronde Woerden, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de Rotary Woerden, de Rabobank Rijn en Veenstromen, KNNV en het Oranjefonds. Sigrun Lobst van Bureau Aardrijk ontwierp de speelweide en Multituin en Landschap legde hem aan. De Stichting Landgoed Bredius dankt hen, de medewerkers van NuDoen! Groen, de kinderen die meededen aan de ontwerpworkshop, de particuliere begunstigers en de vrijwilligers voor hun bijdragen en inzet!

Klik voor meer foto’s op het fotoboek over de speelweide op Facebook.

RPL Woerden interviewde Rinie Blauw over de speelweide en filmde

Er zijn nog mensen nodig voor het dagelijks nalopen van de speelweide. Info op https://landgoedbredius.nl/vacatures/vacature-vrijwilliger-beheer-natuurspeelweide/