De aanleg van de natuurspeelweide vordert gestaag. Kinderen hebben hem al ontdekt.
Vanwege de coronamaatregelen kan de feestelijke opening, die was gepland voor 20 mei niet doorgaan. Als de werkzaamheden volgens plan blijven verlopen is het terrein dan geschikt om op te spelen. Op dit moment is de natuurspeelweide een soort bouwterrein, dat nog niet voldoet aan de veiligheidseisen voor speelterreinen.

Van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ontvingen we een goed bericht: HDSR heeft de natuurspeelweide aangemerkt als Blauw Bewonersinitiatief en heeft de aanvraag voor een donatie gehonoreerd met een bijdrage van 3.000 Euro.

Klik op deze link voor voor een fotoverslag.

Klik op op deze link voor de laatste opname vanuit de lucht, die aannemer Multituin en Landschap maakte.