Op 17 december presenteerde ontwerpster Sigrun Lobst het schetsontwerp voor de natuurspeelplek aan de Stichting Landgoed Bredius. Zij heeft een speelplek ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar waar ook andere mensen, zoals bijvoorbeeld sporters, wandelaars, ouders en jongeren plezier aan kunnen beleven. In het ontwerp beslaat de natuurspeelplek het hele speelveld aan het Brediuspad.
Het meest ruige spel, zoals hutten bouwen, klimmen, avontuurlijk het water oversteken kan langs een bochtig riviertje dwars over het veld en speelbosjes bij de bomen aan de westkant van het veld, waar nu de omgezaagde bomen liggen. Er blijft een sportveldje, waar ook activiteiten georganiseerd kunnen worden. Waar nu de speeltoestellen staan blijft speelgelegenheid voor de jonge kinderen.

Er komt een centrale plek om te spelen met water, die ook toegankelijk is voor kinderen in een rolstoel, een gezellig plek waar jong en oud kan zitten.
Op het speelveld komen veel meer struiken, bomen en bloemen, dan nu. Het uitgemaaide natuurpad met de bloemen, achter op het veld, blijft. Er komt een nieuwe wandelroute over het veld die geschikt is voor kinderwagens en rollators.

Hoe nu verder?
We gaan uitzoeken, of het mogelijk is dit te realiseren, wat het gaat kosten, welke voorbereidingen we vast kunnen treffen en hoe we het aanleggen en onderhouden van de speelplek gaan organiseren. De aanleg en het onderhouden van de natuurspeelplek gaan we zoveel mogelijk doen met vrijwilligers en de medewerkers van NuDoen! Groen. De IVN Landschapsbeheergroep gaat hier begin januari al mee aan de slag: voor het groenonderhoud gaan zij bij het uitvaartcentrum De Laatste Eer eiken omzagen.  Deze eiken worden zoveel mogelijk in hun geheel verplaatst naar het speelveld om te gebruiken voor de natuurspeelplek, net als de eiken die nu al klaar liggen.

Meer weten?
Bekijk de samenvatting van de presentatie van het schetsontwerp onder deze link.