Bijzondere bijen gespot

Samen met Yvonne Slagter en Landschap Erfgoed Utrecht doet Koos van Brakel onderzoek naar de wilde bijen op het Landgoed Bredius. Op 11 juli was hij op het landgoed. Zijn verslag:

“Ik ben 11 juli met Willemijn van Hees van het Landschap Erfgoed Utrecht op zoek gegaan naar wilde bijen. We hebben veel soorten aangetroffen, maar het hoogtepunt was wel de waarneming van twee zeldzaamheden: de Rode koekoekshommel (hommels zijn ook bijen!) en de Kleine tubebij. Het Landgoed Bredius heeft een primeur, want de Kleine tubebij is de eerste waarneming in de provincie Utrecht.

Helaas geen foto van de Rode koekoekshommel, maar wel van de Kleine tubebij. Willemijn is een echte bijendeskundige en heeft de determinaties gedaan. Dit is het verslag van Willemijn:

Rode koekoekshommel en Kleine tubebij in Woerden 
Samen met de vrijwilligers van Landgoed Bredius en KNNV Woerden versterken wij samen het leefgebied van de Blauwe metselbij aldaar. Tijdens een van de inventarisaties waar werd gezocht naar deze bij, werden er twee uiterst zeldzame wilde bijen gevonden. De Rode koekoekshommel en de Kleine tubebij. De laatst genoemde soort is niet eerder in de provincie waargenomen! Beide soorten zijn zogenoemde ‘koekoeksbijen’: zij maken zelf geen nest, maar leggen hun eitje in het nestje van een andere bij. De Kleine tubebij is niet kieskeurig wat voedsel of nestgelegenheid betreft, als haar gastheer maar nestelt in stengels of holtes, zoals een bijenhotel. Het is daarom ook een groot raadsel waarom ze zo in aantal terug gaat. Ze is erg klein en onopvallend, wellicht dat ze daardoor vaak over het hoofd wordt gezien. De Rode koekoekshommel is nationaal een bedreigde soort en is ook opgenomen in de Rode lijst. Haar gastheer is de Steenhommel, een veelvoorkomende soort. Ook voor de Rode koekoekshommel is onduidelijk waarom het in aantal drastisch afneemt. De soort is lastig te onderscheiden. De Blauwe metselbij werd uiteraard tijdens de inventarisatie ook waargenomen.

Bekijk de plattegrond

Kleine tubebij (m)
Foto: Koos van Brakel