Boompjes en struiken oogsten door Meer Bomen Nu

Op 30 december hebben 11 vrijwilligers van de actie Meer Bomen Nu 871 jonge boompjes en struiken uitgegraven op plekken waar ze weinig kans hadden om zich te ontwikkelen.

Een deel van de boompjes is naar het voedselbos Gedeelde Weelde in Oudewater gegaan. Het grootste gedeelte staat nog op een tijdelijke plek op de Pluk- en moestuin. Daarvoor gaan we met Meer Bomen Nu een uitdeeldag organiseren voor boeren en burgers in de buurt, die hiermee hun tuin en erf groener maken en zo een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

De actie was georganiseerd samen met de werkgroep groenbeheer. De vrijwilligers hebben gegraven in de buurt van De Laatste Eer en op de geluidswal langs de Oudelandseweg. Bij de hotspots voor de paddenstoelen, zoals het elzenlaantje en het eikenlaantje en in het Stiltegebied kwamen zij niet.

Volgens Meer Bomen Nu groeit 80% van het plantgoed op de nieuwe plek uit tot volwaardige bomen en struiken.

De vrijwilligers kwamen uit de buurt en van verder weg, zoals Utrecht, Amstelveen en Leiden. Alleen of samen met vrienden of familie, jong en oud. En allemaal met plezier in het buiten bezig zijn. ‘Ik kan gaan wandelen, maar hier doe ik ook nog iets goeds’, zoals één van de vrijwilligers het verwoordde.

Lees meer over de actie op de site van Het Kontakt/Woerdense Courant>.

Op 28 januari is er weer een oogstdag van Meer Bomen Nu op het Landgoed Bredius en vrijwilligers zijn welkom! Klik voor aanmelden en informatie op https://bomenplanner.meerbomen.nu/events/587>.

Bekijk de plattegrond