Bosje aan Thijssepad wordt opgeknapt

Het bosgebiedje tussen het zwembad (Batestein Buiten) en het Thijssepad wordt opgeknapt. Vrijwilligers en medewerkers van NuDoen! Groen hebben een deel van de bramen verwijderd, een takkenril aangelegd en rommel opgeruimd. Landschapsontwerper Luc van Dam maakte een plan, met een nieuw wandelpaadje en een kruidenrijke beplanting in het midden. Enkele bomen, die door de februaristorm van 2022 op scherp stonden, zijn weggehaald en een paar bomen, die niet stevig staan worden nog veilig gesteld.

Door in het midden open ruimte met lage begroeiing te creëren, en door het gebied te beheren wil Luc dit gebied behouden als een prachtig vogelbosje en een waardevol stukje natuur. Bezoekers kunnen er vanaf een onverhard wandelpaadje van genieten. Door een deel van de metershoge braamstruiken te vervangen door boskruiden zoals bijvoorbeeld fluitenkruid en vingerhoedskruid en door het planten van meidoorns en hazelaars komt er wat meer licht en lucht, waardoor varens en paddenstoelen kans krijgen zich te ontwikkelen.

Woerden heeft weinig bos en dit wordt één van de weinige plaatsen, waar je onder het kronendek van hoge bomen kunt lopen. Ook voor natuurexcursies wordt dit een aantrekkelijke plek.

Begin maart zullen de werkzaamheden gereed zijn. Daarna zal NuDoen! Groen het gebied beheren. In het begin zal dit vooral bestaan uit het kort houden van de bramen met de bosmaaier.

Doorsneden van de ’s Gravensloot tot de afscheiding met het zwembadterrein in de huidige situatie, begin maart 2023 en over 5 tot 10 jaar. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Bekijk de plattegrond

Impressie van onverhard pad onder hoge bomen

Ontwerp voor natuurgebiedje aan het Thijssepad