Brediushonk in een nieuwe jas

Het Brediushonk is opgeknapt, het is verduurzaamd en het heeft nieuwe gebruikers gekregen. Ton Kwakkernaat en Frank van Laar van het bestuur van het honk geven uitleg.

Na vele jaren van kleine reparaties was het Brediushonk toe aan groot onderhoud. In februari 2023 gingen de gesprekken hierover met de aannemer van start. Het bestuur wilde de gelegenheid aangrijpen om het gebouw te verduurzamen en het uiterlijk van het gebouw beter te laten passen bij de sfeer van het Landgoed Bredius.

Op enkele details na is het werk nu gereed. Het honk heeft een nieuwe jas gekregen: op alle wanden is aan de buitenkant een isolatielaag aangebracht, die is afgedekt met een nieuwe kunststof bekleding en er kwam een nieuw, stevig geïsoleerd dak.

Ook de installaties zijn vernieuwd. Het gebouw wordt hoofdzakelijk verwarmd door hybride warmtepompen.  Alleen bij strenge kou springt de cv ketel nog bij. Door energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld Ledverlichting, en door zonnepanelen houden het elektriciteitsverbruik en de opwekking van elektriciteit elkaar op jaarbasis in evenwicht. De kwaliteit van de lucht in het gebouw is verbeterd door mechanische ventilatie en op warme dagen kan de ergste warmte worden verdreven door een systeem van topkoeling.

In de achterste ruimten, tegen Stadsboerderij Kukele-boe aan, zit vanaf oktober de buitenschoolse opvang Jij en Wij. Een mooie plek voor de kinderen, met Kukele-boe en het landgoed naast de deur En voor het Brediushonk huurinkomsten, die voor de continuïteit van het honk en de maatschappelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld de sportvereniging belangrijk zijn.

Eind januari-begin februari 2024 vindt de feestelijke opening van het vernieuwde Brediushonk plaats.

Bekijk de plattegrond