De Amerikaanse rode rivierkreeft

Zo rond 1985 is de Amerikaanse rode rivierkreeft in Nederland geïntroduceerd.

Aanvankelijk onopgemerkt, pas toen de soort extreem begon toe te nemen begonnen de problemen. Ze beschadigen waterkanten en dijken, maar brengen ook schade toe aan ons ecosysteem. Alles wat ze met hun grote scharen kunnen vastpakken vreten ze op. Daarbij wroeten ze ook nog de bodem om waardoor het water vertroebelt.

De Amerikaanse rivierkreeft legt veel eitjes en ze kunnen in hun eerste levensjaar al voor nageslacht zorgen. De Europese rivierkreeften pas na drie tot vier jaar.
De rivierkreeft zorgt vooral in het westen van Nederland voor problemen met name in de gebieden rond Gouda, Reeuwijk, Woerden en Den Haag. Om hoeveel kreeften het gaat is onbekend. Ze tellen is welhaast onbegonnen werk.

In het begin hadden ze geen natuurlijke vijanden. Maar inmiddels hebben meeuwen, futen, meerkoeten, reigers (zie foto), grote vissen en palingen de smaak te pakken gekregen.
Wij hebben nog geen goede manier gevonden om ze te bestrijden.

Dammis van ’t Zelfde

Bekijk de plattegrond

Foto: Dammis van ’t Zelfde