De Buizerd

Tekst en foto: Dammis van ‘t Zelfde

Ik sta bij het Stiltegebied in het Landgoed Bredius. Mijn aandacht is getrokken door de miauwende roep van de Buizerd. Ik zoek de lucht af naar zijn zwevende gestalte, maar daar moet ik hem niet zoeken.
Ineens vliegt een grote bruine vogel op uit het stiltegebied.

Ze zouden hier kunnen broeden. Even later zie ik hem omhoog cirkelen boven het bos en op een zuchtje wind zweeft hij recht boven mij.
De Buizerd heeft een lengte van 51-56 cm en een spanwijdte van 121-136 cm. Met wat geluk zie je wel eens een paartje om elkaar heen cirkelen. Als ze in het Stiltegebied hun nest hebben zou je dat in en boven het Brediusgebied ook kunnen zien.

Vroeger broedde de Buizerd alleen in de bossen op de zandgronden, maar tegenwoordig kun je ze in alle terreintypen aantreffen van gesloten bos tot kaal akkerland, van moeras tot droge heidevelden.

Als ze niet zweven kunnen ze urenlang op een paal zitten. Ze turen dan voortdurend de grond af naar muizen, maar hun menu is zeer uitgebreid en bestaat uit regenwormen, insecten, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren.

In het najaar komen grote aantallen Buizerds uit Noordwest-Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden in Nederland overwinteren. De Nederlandse Buizerds zijn overwegend standvogels.

Bekijk de plattegrond