Donaties van Kerngroep aan Stichting Hugo Kotestein en Landgoed Bredius

Sinds 1973 heeft de Kerngroep Bredius zich ingezet om landgoed Batestein, nu Landgoed Bredius genoemd, te behoeden voor woningbouw en in de oude staat te herstellen. Inmiddels staat het landgoed er weer prachtig bij en is het beheer in goede handen bij Stichting Landgoed Bredius. Ook is hofstede Batestein inmiddels uit de as herrezen.

Omdat de doelen van de Kerngroep Bredius nu bereikt zijn, is de Kerngroep overbodig geworden en daarom eind 2020 opgeheven. Het batig saldo, opgebracht door de donateurs van Kerngroep, was € 950. Daarvan is € 475 geschonken aan Stichting Landgoed Bredius, te besteden aan de herbouw van hofstede Batestein. En op 17 september werd een cheque van € 475 uitgereikt aan Stichting Hugo Kotestein, omdat deze stichting de kerngroep steeds onvoorwaardelijk heeft gesteund in haar decennialange strijd om behoud van het unieke cultuurhistorische erfgoed dat landgoed Bredius vertegenwoordigt.

Klaske van Hoeij van de voormalige Kerngroep Bredius.

Bekijk de plattegrond

Klaske van Hoeij en Anton Nuijten van de voormalige Kerngroep Bredius overhandigen de cheque aan de penningmeester van de Stichting Hugo Kotestein.