Kukele-boe wil authentieke hooiberg bouwen!

Voor het huisvesten van dieren en het opslaan van het hooi en het stro wil Kukele-boe een hooiberg bouwen op haar dierenweide. De omgevingsvergunning voor dit bouwwerk is door de gemeente toegezegd en er is ook een bouwplanning. Deze planning geeft aan dat de fundering er voor de zomervakantie ligt en dat het casco er rond de kerst staat. Als dit ook gaat lukken dan kan de hooiberg begin volgende jaar in gebruik genomen worden. Dit is gelijktijdig met de geplande opening van het parkcafé in de Brediusboerderij.

Langgekoesterde wens
Begin volgende jaar is de Brediusboerderij gerestaureerd en dan krijgt deze de functie van parkcafé. Voor de exploitatie daarvan is het nodig dat een deel van de dierenweide gaat plaatsmaken voor een toegangspad van de Van Kempensingel naar dit parkcafé. Hierdoor gaat de dierenweide dit najaar voor een groot gedeelte op de schop. Meer dan drie jaar geleden is daartoe besloten en vervolgens zijn de vrijwilligers van Kukele-boe gestart met het vernieuwen van de dierenverblijven. Dit met een hooiberg afsluiten is niet alleen de kroon op het werk van de bouwers, maar Kukele-boe realiseert hiermee ook een langgekoesterde wens van haar dierenverzorgers.

Kukele-boe heeft de burgemeester en wethouders uitgenodigd om op de dierenweide te komen kijken hoever de vrijwilligers zijn gevorderd. En ook de plannen toe te lichten om deze vernieuwing met het bouwen van een heuse hooiberg af te sluiten.

Gemengd boerenbedrijf
Het Landgoed Bredius is eeuwenlang een gemengd boerenbedrijf geweest. Op het boerenerf hebben twee hooibergen gestaan. Eerst een zeskantige en later een vierkante. Kukele-boe wil een zeskantige hooiberg bouwen. Deze heeft gevels van ongeveer 3,50 meter, een oppervlakte van ongeveer 32 m2 en komt op de dierenweide naast de Brediusschuur te staan.

Door te kiezen voor deze authentieke vorm en ook door de gekozen plaats gaat deze hooiberg tot de gezichtsbepalende erfbebouwing behoren. Hiertoe behoren ook de boerderij, met schuur en varkenshok. “Deze hooiberg wordt een mooie toevoeging aan het bestaande ensemble,” zegt Luc van Dam van Limes Landschapadvies.

Advies bij bouw hooiberg
Luc van Dam is als adviseur bij het herinrichten van het centrumgebied van het Brediuspark betrokken. Voor de bouw van de hooiberg is Jaap Breunesse om advies gevraagd. Deze oud-directeur van aannemersbedrijf Bébouw heeft zelf bij zijn woonboerderij een zeskantige hooiberg. Deze doet hij niet van de hand, maar hij heeft voor de bouw van de hooiberg op de dierenweide van Kukele-boe wel zijn medewerking toegezegd.

Op dit moment wordt de Brediusboerderij gerestaureerd. Hiervoor is een bouwweg over de dierenweide naar de boerderij gemaakt. Na de zomervakantie is deze niet meer nodig en kan de dierenweide en omgeving heringericht worden. Voordat deze herinrichting start willen de vrijwilligers van Kukele-boe de fundering van de hooiberg maken. Want daardoor is het mogelijk om aansluitend op deze fundering het nieuw wandelpad naar deze hooiberg aan te leggen.

Kosten
De kosten voor het vernieuwen van de dierenverblijven is samen met Arcadis geraamd op ruim 72.000 euro. Door de inzet van vrijwilliger is ruim de helft van deze geplande uitgaven inverdiend. Door korting op de bouwmaterialen blijft ook het totaal van de facturen binnen het daarvoor geraamde bedrag. Het resterende bedrag wordt voor onze hooiberg ingezet. Kukele-boe gaat ook fondsen aanschrijven en sponsors benaderen.

Bekijk de plattegrond

De nieuwe dierenverblijven van Kukele-boe.
Foto: Alex de Kuijper