Geldzaken

Aan de inzet van onze tachtig vrijwilligers besteedt deze nieuwsbrief regelmatig aandacht. Daarnaast zijn financiën om het onderhoud en alle wensen te realiseren onontbeerlijk.

Met een gemeentelijke bijdrage van ruim € 85.000 is dit de grootste inkomstenbron voor het landgoed. Deze bijdrage is voor het reguliere jaarlijkse onderhoud, een voorziening voor groot onderhoud en voor niet gepland onderhoud, zoals bijvoorbeeld het herstellen van stormschade. Het geld, dat wordt uitgespaard door de inzet van vrijwilligers gebruikt het landgoed om het onderhoud op een hoger niveau te brengen, dan in de Woerdense parken gebruikelijk is.

De verkopen zijn de opbrengsten van de Pluk- en moestuin en de verkoop van fruit en sap uit de hoogstam­boomgaarden. De bijdragen door donaties en subsidies zijn vooral van belang voor de projecten, zoals in 2021 het herstel van het historische bruggetje in het Stiltegebied, de wederopbouw van de schuilhut voor de dieren op de schapenweide en de nieuwe website.

Klik hier> voor het jaarverslag en de jaarrekening over 2021. Een overzicht van alle gerealiseerde projecten van Landgoed Bredius vindt u hier>.

Vriend worden van het landgoed kan via deze pagina>. Ook onze grote donateurs zijn via deze pagina te vinden.

De Stichting Hofstede Batestein, die zich inzet voor de restauratie en exploitatie van de boerderij, is een zusterstichting van Landgoed Bredius. Klik hier> voor het jaarverslag en de jaarrekening over 2021.

Bekijk de plattegrond

Op de kopfoto: landschapsbeheer