Historisch bruggetje gerestaureerd in Stiltegebied

Landgoed Bredius heeft in het Stiltegebied een historisch bruggetje in oude glorie hersteld. Het was al vele jaren in verval: het brugdek bestond uit een paar provisorisch aangelegde planken. Twee van de vier zuiltjes waren afgebroken. Dit bruggetje is voorzien van een nieuw brugdek en het metselwerk is hersteld. Naar het voorbeeld van de nog aanwezige zuiltjes zijn twee nieuwe hardstenen zuiltjes gemaakt. Hiertussen hangen kettingen zoals op oude foto’s te zien was. Ook de beschoeiing en het pad zijn hersteld.

Het bruggetje maakte deel uit van een wandelommetje door het Stiltegebied van de familie Bredius: zij betraden dit gebied via de eikenlaan aan de overkant van het huidige klapbruggetje. Aan het eind met een bocht scherp rechtsom met het water rechts, en dan via het bruggetje weer terug.

Het initiatief voor de restauratie kwam van oud voorzitter van Landgoed Bredius Mieke Lendfers. Luc van Dam adviseerde over de historie en de techniek en de leiding van het project was in handen van Kars Wilms. De leuningen en de zuiltjes zijn door de aannemer Schouten uit Benschop geplaatst, die ook de Hofstede Batestein restaureert. Peter de Kruijff van dit bedrijf gaat er op basis van de gebruikte materialen van uit, dat het bruggetje tussen 1900 en 1920 is aangelegd. De palen zijn van blauwe hardsteen uit Belgische provincie Henegouwen.

Bij de schoeiing en de aansluiting tussen het pad en de brug hebben medewerkers van NuDoen! Groen geholpen. Ze hebben duurzaam gewerkt: hout van oude hekken dat nog goed was is verwerkt in de schoeiing en zand dat over was bij de aanleg van de speeltoestellen aan het Brediuspad is opnieuw gebruikt.

Het Stiltegebied is een natuurgebied, dat voor publiek niet toegankelijk is. Vanuit de kleine boomgaard tegenover NME-Centrum InBredius is het goed te zien. In februari kunnen deelnemers aan de traditionele sneeuwklokjeswandeling van IVN Woerden het bruggetje van dichtbij bewonderen.

Bekijk de plattegrond

Op weg om zand te halen voor de aansluiting van het pad bij het bruggetje