Inventarisatie van paddenstoelen

De Werkgroep Paddenstoelen van KNNV/IVN inventariseert nu tien jaar de paddenstoelen op het Landgoed Bredius. Op het landgoed komen nog steeds veel bijzondere paddenstoelen voor, maar het aantal soorten neemt wel af. Het Landgoed Bredius is voor paddenstoelen vooral interessant vanwege de soorten die voorkomen op een kleibodem. Dat komt in Nederland niet veel voor.

Afgelopen jaar heeft de Werkgroep Paddenstoelen van KNNV/IVN voor het tiende jaar het Landgoed Bredius geïnventariseerd op paddenstoelen. Dit heeft na vijf rondes, te weten in mei, augustus, september, oktober en november, geleid tot een lijst met ongeveer 90 soorten voor dit jaar.

Deze tien jaar lange inventarisatie van het park levert nu een totaallijst op van ruim 300 soorten. Dit is een mooie prestatie van onze werkgroep, die in 2012 begonnen is met een aantal mensen die erg enthousiast waren, maar nog niet het kennisniveau hadden wat nu bereikt is. Wat we wisten, was dat het landgoed erg rijk is aan paddenstoelen.

Toen wij tien jaar geleden het Stiltegebied betraden, vonden we daar ontzettend veel soorten en vaak in grote aantallen. Soorten die we vonden waren bijvoorbeeld Bokaalkluifzwam, Asgrauwe koraalzwam, Welriekende inkttruffel, Franjeamaniet, Netstelige heksenboleet, Gespleten franjezwam, Rode kleibosmelkzwam, Grote molenaar, Narcisridderzwam, Ruige aardtong, Donker hazeoor, Vaaggegordelde gordijnzwam, Bruine kleibosgordijnzwam en Spitse knotszwam. Ook heel veel soorten Russula, maar we konden toen nog slechts zo’n vijf soorten benoemen. Nu staan er vijftien op de lijst.  Onze kennis is vermeerderd, maar we maken ons ernstig zorgen over het verminderen van het aantal soorten, met name in het stiltegebied. Onder andere verdroging is hier een oorzaak van.  Maar we blijven enthousiast en blijven ons inzetten om het tij te keren.

Werkgroep Paddenstoelen van KNNV/IVN

De kern van de werkgroep bestaat uit zo’n tien personen, die maandelijks een ochtend bijeen komen om ervaringen en kennis te delen en om soorten microscopisch te bekijken, zodat we soorten met zekerheid kunnen benoemen. Behalve Landgoed Bredius wordt ook Landgoed Linschoten enkele keren per jaar geïnventariseerd. Met name in het najaar maken we excursies met elkaar naar andere leuke gebieden. Een aantal leden is hiernaast ook lid van de Mycologische Vereniging, de NMV.

Dat we deze twee landgoederen volgen doen we met name omdat hier veel kleibossoorten voorkomen. Dit zijn soorten die slechts voorkomen op kleibodem en een samenwerking hebben met bomen, met name eiken. Omdat er weinig kleibossen zijn in Nederland staan veel van deze soorten op de Rode Lijst. Andere kleibosgebieden in onze provincie zijn o.a. Amelisweerd in Utrecht, Vijverbos in Harmelen en landgoederen langs de Vecht zoals Nijenrode, Over-Holland en Gunterstein bij Breukelen.

Klik hier> voor de laatste inventarisatielijst.

Tekst: Anja Knijff, coördinator Werkgroep paddenstoelen
Foto’s: Eric Setz

Bekijk de plattegrond

Inkttruffel

Asgrauwe koraalzwam

Bokaal kluifjeszwam