Jaarverslag Landgoed Bredius 2021

In 2021 is er door de 81 vrijwilligers en de medewerkers van NuDoen! Groen hard en met veel plezier gewerkt aan het beheer en de projecten op het Landgoed Bredius.

Voor het publiek was de pluk- en moestuin door corona minder toegankelijk dan andere jaren en kon er op het landgoed minder georganiseerd worden. Gelukkig kon het jaarlijkse Oogstfeest in september doorgaan. Het landgoed en vooral de natuurspeelweide zijn druk bezocht, waardoor er in het onderhoud soms een tandje bij moest. Als elk jaar werden de tuinen, de hoogstamboomgaarden en de groengebieden door de vrijwilligers onderhouden.

Onze vrienden van de Hofstede Batestein en hun aannemer werkten voortvarend aan de restauratie en het resultaat is nu al goed zichtbaar. Het bestuur stelde met Limes Landschapsadvies, in nauw overleg met de dierenweide Kukele-boe en Hofstede Batestein, en met instemming van de gemeente, een gedetailleerd plan op voor de inrichting van het gebied rond de gerestaureerde hofstede en een nieuwe toegang vanaf de Van Kempensingel.

In het Stiltegebied werd een historisch bruggetje in oude luister hersteld.

Twee bestuursleden van het eerste uur namen afscheid en we vonden weer twee nieuwe enthousiaste leden.

Klik op deze link> voor het complete jaarverslag over 2021.

Bekijk de plattegrond

Restauratie Hofstede Batestein

Grond rijden voor bruggetje stiltegebied