Landgoed Bredius ook in de toekomst beschermen en verbeteren

Het bestuur gaat een nieuwe ruimtelijke visie ontwikkelen, zet zich in voor een betere bescherming van het landgoed in gemeentelijk beleid en stuurt samen met drie partnerorganisaties een brief aan de fracties in de gemeenteraad.

Nieuwe ruimtelijke visie

Nu de ruimtelijke visie ‘Paradijs in de stad’ grotendeels gerealiseerd is gaat het bestuur zich beraden op de toekomst voor het landgoed tot 2040. De bescherming van de natuur, de cultuurhistorie, de rust op het landgoed en voortbouwen op de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd zullen in de toekomstplannen een belangrijke plaats innemen.

In een nieuwe ruimtelijke visie wil het bestuur gaan verkennen hoe het landgoed beter kan aansluiten op het groen in de omliggende gebieden, wat dit kan opleveren voor de natuur, het landschap en de biodiversiteit. En hoe natuur en landschap in de directe omgeving van het landgoed kunnen worden verbeterd. Misschien zijn er nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op thema’s als duurzaamheid, biodiversiteit, voeding, cultuur of educatie. De nieuwe visie wordt opgesteld in de loop van 2022-2023 in samenspraak met de gebruikers van het landgoed, de vrienden en de partnerorganisaties.

Bescherming van het landgoed in gemeentelijke plannen, monumentenstatus

Ondanks de verbeteringen en het enthousiasme van de bezoekers is de positie van Landgoed Bredius bij bedreigende ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld woningbouw, niet altijd sterk. In het gemeentelijke omgevingsplan, dat het bestemmingsplan gaat vervangen, wil het bestuur de natuur, het landschap en de cultuurhistorie beter beschermd zien. Het bestuur gaat ook onderzoeken of het verkrijgen van de monumentenstatus voor het gehele landgoed mogelijk is. Hierdoor zouden niet alleen de Villa Rijnoord, de Hofstede Batestein en de arbeiderswoning, maar de hoogstamboomgaarden, de historische bomenrijen en watergangen als monument beschermd zijn.

Brief aan de fracties in de gemeenteraad

In een gezamenlijke brief hebben de stichtingen Landgoed Bredius, Hofstede Batestein, NME-centrum InBredius en Dierenweide Kukele-boe hun wensen kenbaar gemaakt aan de politieke partijen bij de voorbereiding van hun programma’s voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2022. Samengevat stellen zij de partijen voor een gemeentelijk verbeterplan te maken voor de biodiversiteit, de grote groengebieden in Woerden te versterken onder meer door betere onderlinge verbindingen, een omgevingsplan voor het Landgoed Bredius op te stellen en het NME-centrum en de dierenweide met hun activiteiten te behouden.

Bekijk de plattegrond