Nieuw bestuurslid: Steffan Polderman

Vanaf mei 2023 maakt Steffan Polderman deel uit van het bestuur van Landgoed Bredius, waar hij zich bezighoudt met het groenbeheer.

Steffan is 36 jaar geleden in Woerden geboren en hij woont er nog steeds. Hij studeerde land- en watermanagement en werkt als beleidsadviseur openbare ruimte voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor projecten in de openbare ruimte verzamelt hij binnen de gemeente alle eisen waaraan zo’n project volgens de omgevingsvisie moet voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid en gezondheid, biodiversiteit en aanpassing aan het veranderende klimaat. Per project verwerkt hij dit in een opdracht, waarmee de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project aan de slag kan.  

In Woerden is hij bijna zijn hele leven op alle mogelijke manieren actief geweest voor korfbalvereniging Reflex, als speler, trainer, bij het organiseren van sportdagen en de werving van leden. Elf jaar zat hij er in het bestuur en in de zomer van 2022 was het tijd om het stokje over te dragen. De vacature voor bestuurslid groenbeheer bij Landgoed Bredius sluit goed aan op Steffans opleiding en werkervaring en kwam op een goed moment: de ervaring met het besturen, die hij bij Reflex heeft opgedaan, wil hij graag opnieuw inzetten.

Bij het Landgoed Bredius is hij voor het groenbeheer de schakel tussen het bestuur en de vrijwilligers uit de praktijk. Hij is enthousiast over de kennis en ervaring die op het landgoed aanwezig is, op allerlei gebied. Van het inzetten van mensen met een beperking, tot het kiezen van een beplanting waarbij onkruid weinig kans krijgt. Van het onderhouden van hoogstamboomgaarden tot  landschapsontwerpen. Van compost maken tot kennis van insecten, of cultuurhistorie. Op zijn werk voor de gemeente Alphen werkt Steffan vooral op kantoor, op afstand van de praktijk. Als bestuurslid bij het Landgoed Bredius staat hij er middenin. Dat is één van de dingen, die zijn werk voor het landgoed aantrekkelijk maakt.  

Bekijk de plattegrond