Nieuwe voorzitter

Na drie jaar voorzitterschap gaat Henri van Middelaar zich vanaf 2024 richten op de viering van 200 jaar Landgoed Bredius en het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de komende twintig jaar. Perry Heijne, die nu penningmeester is, wordt voorzitter. Henri en Perry blikken terug en kijken vooruit.

Samen kwamen we verder

Toen Henri aantrad als voorzitter ging het ontwikkelen van een plan voor het gebied rond de gerestaureerde hofstede moeizaam. In opdracht van de gemeente mocht het landgoed Luc van Dam een gedetailleerd ontwerp laten maken. Het project kwam in beweging en eind 2022 werd de nieuwe toegang vanaf de Van Kempensingel opgeleverd.

Op verzoek van de gemeente stelde het landgoed samen met IVN en KNNV een nachtdiervriendelijk verlichtingsplan op. In 2024 gaat de gemeente dit plan, grotendeels, uitvoeren. Daarnaast werd met de gemeente afgesproken, dat Landgoed Bredius een groter gebied gaat beheren: bij  de Van Kempensingel, Podium Bredius en het uitvaartcentrum kwamen er stukjes bij.

Wat een leuke dag was Beleef Landgoed Bredius  op 16 april 2023 en wat een creativiteit kwam er naar boven! Zoiets gaan we in het jubileumjaar 2024 weer doen.

2024 Jubileumjaar en toekomstvisie

In 1824 begon de familie Bredius het landgoed, nu een belangrijk stuk cultuurhistorie in Woerden. Dit willen we vieren. De feestelijke start van het jubileumjaar is op 6 april met de opening van de tentoonstelling ‘200 jaar Landgoed Bredius’ in NME-Centrum InBredius.  Alle grote evenementen in 2024 staan in het teken van 200 jaar Bredius.

Hoe zorgen we ook de komende decennia voor een aantrekkelijk landgoed? Hoe versterken we de cultuurhistorie, de natuur en het landschap? En hoe gaan we dit bereiken samen met onze vrijwilligers, vrienden en samenwerkingspartners? Dit vastleggen in een heldere en aanstekelijke visie is het project Toekomstvisie, waar Henri de trekker van is.

Perry wil als nieuwe voorzitter samen met de vele vrijwilligers het beheer op het huidige hoge niveau houden. Daarnaast wil hij de samenwerking met de organisaties op het landgoed, de gemeente en Woerdenaren verder versterken. Samen kunnen we het Landgoed Bredius elke dag weer een beetje mooier maken, zodat mensen, cultuur en natuur in Woerden kunnen blijven groeien en bloeien.

Hebt u suggesties voor de toekomstvisie of het jubileumjaar? Deel ze met ons via info@landgoedbredius.nl

Bekijk de plattegrond