Toezeggingen wethouder over inrichting van de omgeving van het Parkcafé Bredius

Eind 2021 werd bekend, dat de gemeente er niet in slaagt de inrichting van de omgeving van de Hofstede Batestein gereed te hebben, wanneer het Parkcafé Bredius hier in het voorjaar van 2022 haar deuren opent.

Op 23 december 2021 zijn de voorzitter van Landgoed Bredius Henri van Middelaar, de exploitanten van het parkcafé Marcha en Dave Kortekaas en wethouder Ad de Regt hierover in gesprek gegaan.

Marcha en Dave hebben hierin toegelicht wat dit kan betekenen voor hun nieuwe bedrijf. De wethouder heeft excuses aangeboden voor de vertraging die volgens hem vooral te wijten is aan een tekort aan medewerkers bij de gemeente en mogelijk loopt de vertraging nog verder op.  De wethouder zegde toe dit zoveel mogelijk te voorkomen en dat op korte termijn enkele werkzaamheden zullen worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor de opening van het Parkcafé:  vanaf de Kievitstraat wordt het pad verstevigd voor bevoorradingsverkeer. Bij de Hofstede Batestein wordt een put geslagen voor de brandweer en bij het Brediuspad een tijdelijke fietsenstalling gemaakt voor de bezoekers van het Parkcafé.

Lees het eerste bericht over de vertraging op https://landgoedbredius.nl/nieuws/omgeving-parkcafe-bredius-te-laat-ingericht/.

Bekijk de plattegrond