Oorkonde Hugo Kotestein voor Stichting Hofstede Batestein

Hugo Kotestein heeft de Oorkonde 2022 toegekend aan de Stichting Hofstede Batestein voor de inspanning om de hofstede zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat en oude luister te herstellen.

Op 8 november is de oorkonde uitgereikt tijdens een geanimeerde bijeenkomst in de hofstede. De stichting Hugo Kotestein spant zich al sinds jaar en dag in om historische gebouwen in Woerden en omstreken te behouden.

Ed van Keimpema van Hugo Kotestein vertelde in vogelvlucht de geschiedenis van Landgoed Bredius. Wethouder Ad de Regt, die monumentenzorg in zijn portefeuille heeft, reikte de oorkonde uit. Hij sprak zijn waardering uit voor de inzet en de volharding van het bestuur van de Stichting Hofstede Batestein om de restauratie tot dit prachtige resultaat te brengen. De gemeente is er trots op dit prachtige agrarische erfgoed in de gemeente te hebben.

v.l.n.r. Piet Brak, voorzitter van de afdeling Woerden van Hugo Kotestein Johan Strik, Bernt Feis, John Antonissen, Henk Woertman en Gerard Lieverse, het bestuur van de Stichting Hofstede Batestein

Links Dave en Marcha Kortekaas, de exploitanten van Parkcafé Bredius. Rechts (met de bloemen) Loes Bakker, de voorzitster van Hugo Kotestein

Bekijk de plattegrond

Wethouder Ad de Regt (links) overhandigt de oorkonde aan Gerard Lieverse, voorzitter van de Stichting Hofstede Batestein
Links Ed van Keimpema, op het scherm Cornelis Jan Bredius, die de hofstede Batestein en de Villa Rijnoord liet bouwen