Orchideeën in het stiltegebied

Bij een inventarisatie begin mei telde André van Kleinwee in het Stiltegebied 135 exemplaren van de grote keverorchis. Dit is een tamelijk onopvallende orchidee. Zoveel keverorchissen is een teken van een gezond bos.

Bekijk de plattegrond