Home

28jul 2019

De Planten- en Insectenwerkgroep van KNNV inventariseert en bestudeert de insecten op het landgoed. Bij een minicursus over insecten hadden ze op 6 juli een excursie op de historische moes- en pluktuin.      

28jul 2019

Vanaf eind juni worden de bermen en graslanden in het landgoed gemaaid. Voor dit jaar is dit de eerste maaironde, waarbij langs de sloten van de graslanden en de brede bermen één strook begroeiing van moeras en waterplanten blijft staan. Half september volgt een tweede maaironde als de zomerplanten rijp zaad hebben gevormd. Als er […]

28jul 2019

Op een nieuw mededelingenbord bij NME-Centrum InBredius is te lezen welke activiteiten er worden georganiseerd in het NME-Centrum en op het Landgoed Bredius. Als u komt kijken, loop dan even door naar de educatieve tuin. Die ligt er prachtig bij.      

26jul 2019

Op 7 juli speelde Ensemble Džas in de moestuin van het Landgoed Bredius. Lees het verslag van Ron Wassenaar en Ensemble Džas: Zondag 7 juli was een mooie zomerdag. Ons podium was een fijne plek op dit prachtige landgoed. We werden gastvrij ontvangen door Eric en andere vrijwilligers met lekkere koffie, koek en vers geplukt […]

26jul 2019

Afval scheiden kan nu ook op het Landgoed Bredius. Aan het Brediuspad, bij het grote speelveld, staat in het kader van een gemeentelijke proef, een afvalbak met twee vakken. De gemeente controleert wat er in de bak voor plastic, metaal en drinkpakken zit. Op basis van de resultaten van deze proef wordt bekeken of er […]

25jul 2019
UItleg van imker Chirs van Ieersel

14 juli was het landelijke Open Imkerijdag en Chris van Iersel, de imker op het landgoed, demonstreerde op de educatieve tuin het werk van de imker en zijn bijen. Op de tuin en in NME-Centrum InBredius volgden zo’n 60 volwassenen en 36 kinderen de uitleg over het winnen van de honing en de was.   […]

02jul 2019

Roma liederen door ensemble Džas. Džas zingt driestemmige Roma-liederen van Ida Kelarova, Desiderius Dužda en Kali Čercheň met gitaarbegeleiding en klein-percussie. Desiderius Dužda over zijn muziek: ”Omdat wij Roma’s geen land voor onszelf hebben is het lied de route naar het hart.” Džas wil graag iets van de kracht en schoonheid van deze liederen met […]

02jul 2019

Afgelopen mei verscheen een zeldzaam vlindertje op het landgoed: het oranjetipje. Vooral de mannetjes vallen op door de  oranje vlekjes op beide vleugels. Dit vlindertje komt meer voor in het zuiden en oosten van ons land. Voor het landgoed een bijzondere vlinder. De vrouwtjes leggen hun eitjes op de pinksterbloem of look-zonder-look. Dit voorjaar zijn […]

08mei 2019

Klaske was bestuurslid van de Stichting Landgoed Bredius. Henk was actief in de Fruitbomengroep. Vanwege hun verhuizing naar de Veluwe stopten ze met hun werk voor de Stichting. Klaskes werk voor het landgoed begon in 1995 met een actie tegen de bouw van huizen aan de noordkant van het landgoed. Vanuit de Kerngroep Bredius organiseerde […]

07mei 2019

Nieuwe straatjes in de Educatieve  tuin! Gelegd door een stratenmaker van NuDoen! Groen. Wat zijn we er blij mee. Deze zomer niet op de knietjes om het vuil tussen de stenen weg te halen. Ook het bankje was aan vernieuwing toe. Door Jaap en zijn fietsmaatje vernieuwd. De  bruidjes kunnen er weer gebruik van maken.