Peter Paul van der Lugt kijkt terug op zijn lidmaatschap van het bestuur

Ik was bestuurslid van midden 2015 tot halverwege 2021. Dus zes jaar.

Ik was als bioloog gevraagd door Wiebe Kreton (van KNNV) om de groene kwaliteitszetel in het Brediusbestuur te vervullen. Dat heb ik naar eer en geweten gedaan maar dat was niet zo erg nodig want voor het onderwerp ‘groen’ was er in het bestuur en bij de achterban van Bredius al meer dan genoeg kennis en enthousiasme aanwezig.  

Na aanvankelijk contactpersoon voor de pas aangelegde moestuin te zijn geweest heb ik het gewaagd me met meer algemene bestuurszaken bezig te houden. Want er moest veel gebeuren om alle plannen van de stichting uitgevoerd te krijgen. In die tijd speelde de mogelijke overdracht en herbouw van de boerderij. Hoe die in te passen in het nog maar vaag omschreven Centrumplan en hoe rekening te houden met gevestigde organisaties, elk met zijn of haar eigen belangen.

Er is al die jaren ongelooflijk veel werk verzet om het landgoed meer uitstraling te geven. Dat vraagt om overleg en soms ook compromissen om evenwicht te houden tussen de drie voornaamste functies van Bredius: rust, educatie en recreatie. Telkens weer een dilemma. Soms wint de ene soms de ander.

Met de uitvoering van de natuurspeeltuin en de herinrichting van het arboretum is de aantrekkelijkheid van het landgoed  voor de inwoners van Woerden enorm toegenomen. Veel meer jonge gezinnen en ouderen zien er nu een prachtplek in om daar te vertoeven. Geweldig is dat. Daar doe je het als bestuurslid voor. Landgoed Bredius is tenslotte geen museum, maar wel een plek om te behouden en te beschermen.

Bekijk de plattegrond

Peter Paul van der Lugt met Marie José Vervest