Restauratie Hofstede nadert voltooiing, omgeving wordt aangepakt

De restauratie nadert zijn voltooiing. Nog één keer vraagt de Stichting Hofstede Batestein om financieel bij te dragen. Vrijwilligers van het landgoed kappen en snoeien bomen voor de nieuwe toegang vanaf de Van Kempensingel en de aanleg van het terras bij de hofstede gaat van start.

In de boerderij wordt de laatste hand gelegd aan de montage van de installaties en aan de afwerking van de vloer en het schilderwerk. Als het droger weer wordt, kan het buitenschilderwerk worden afgerond. Vanaf het begin van de restauratie, nu ruim een jaar geleden, is door de Woerdenaren een bedrag van zo’n 20.000 euro bijeengebracht. De Stichting Hofstede Batestein wil met de inzamelingscampagne nog een eindsprintje trekken om op 30.000 euro uit te komen. Ga naar http://www.bouwbrediusboerderij.nl>, of maak een bijdrage over op NL15 RABO 0175 4876 26. In de loop van maart of april zal de restauratie gereed zijn. Daarna kunnen de exploitanten beginnen met inrichten.

Tussen half februari en half maart gaan vrijwilligers van Landgoed Bredius in de omgeving van de voormalige kunstenaarswoning aan de Van Kempensingel  struiken en kleine bomen snoeien en kappen. Dit is nodig om ruimte te maken voor de verplaatsing van een deel van de dierenweide van Kukele-boe. De waardevolle eikenlaan, een grote kastanjeboom en een rij knotwilgen blijven staan en worden beschermd. Klik op https://landgoedbredius.nl/nieuws/een-nieuwe-toegang-tot-landgoed-bredius/> voor een kaartje en een uitleg over hoe de omgeving van de hofstede er straks uit gaat zien.

Aannemer De Bruijn GWW uit Zegveld is begonnen met de aanleg van het erf. Het terrein gaat op de schop, omdat het de afgelopen jaren flink verrommeld is. Het wordt geëgaliseerd, de bestrating voor het terras en de paden worden aangelegd en er wordt grond opgebracht voor de struiken en planten die geplant gaan worden. Begin maart nemen vrijwilligers van het Landgoed de aanplant voor hun rekening. De gemeente, die verantwoordelijk is voor de inrichting van de omgeving van de hofstede, slaagt er niet in de werkzaamheden gereed te hebben als het Parkcafé Bredius straks open gaat. Klik voor de afspraken die de gemeente, Landgoed Bredius en de exploitanten hierover hebben gemaakt op https://landgoedbredius.nl/nieuws/omgeving-van-het-parkcafe-bredius/>.

Bekijk de plattegrond

Medewerkers van NuDoen! Groen trekken een berk om.

Zicht op de hofstede vanaf de Van Kempensingel. De grote kastanje links en de rij eiken in de verte blijven staan.