Sfeerimpressie vleermuis-excursie vanuit InBredius

Op 26 augustus is er door KNNV en IVN een openbare vleermuis-excursie georganiseerd, die zich in ruime belangstelling mocht verheugen. Zo’n 25 belangstellenden, jong en oud, verzamelden zich rond 21.30 bij InBredius.

Daar werd iedereen door Wiebe Kreton namens KNNV en IVN welkom geheten; binnen volgde een introductie door Norbert Daemen en Ad Versluis, die al jaren beroepsmatig vleermuisinventarisaties doen. Zij maken daarbij gebruik van verschillende soorten vleermuisdetectors die het ultrasonische geluid (voor mensen niet hoorbaar), omzetten naar voor ons hoorbare geluidjes waardoor de vleermuizen op naam gebracht kunnen worden.

Na een korte uitleg over de werking van de detectors ging het in twee groepen op pad, waarbij de jongere deelnemers, onder deskundige begeleiding van Ad en Norbert, een detector onder hun hoede kregen. De apparaatjes registreren de vleermuisgeluiden op verschillende frequenties; iedere soort heeft zijn frequentie en zo weet de ervaren vleermuiskenner welke soorten in de buurt zijn. Er werden heel wat vleermuizen gedetecteerd; het ging om de volgende soorten: de gewone dwergvleermuis, de ruige vleermuis, de rosse vleermuis, de watervleermuis en de laatvlieger. Mede door de snel invallende duisternis bleef het bij geluid; de vleermuizen zelf kregen we niet te zien. Dat mocht de pret niet drukken; de talrijke piepjes van de detectoren die we hoorden in en om het Landgoed Bredius lieten er geen twijfel over bestaan dat ze er wel degelijk waren.

Na een rondgang van ruim een uur gingen de groepen weer richting InBredius, want het was inmiddels 23.30. Na wat een bijzonder geslaagde excursie genoemd mag worden, gingen alle deelnemers weer op huis aan.

Ank van Brakel

Bekijk de plattegrond

dwergvleermuis