Stippelmotten in het Landgoed Bredius

In de eerste helft van juni zag ik in Bredius diverse bomen en struiken aangetast door de rupsen van stippelmotten, terecht ook wel spinselmotten genoemd. De stippelmotten lijken veel op elkaar en zijn dus moeilijk op naam te brengen. Hoewel ook de rupsen erg op elkaar lijken zijn ze gemakkelijk te herkennen aan de boom of struik waar ze op zitten. Ze zijn namelijk plantgebonden. Er zijn in Nederland acht of negen soorten van deze micro-nachtvlinders.

In Bredius zag ik onder andere kaalgevreten en ingesponnen appelbomen, meidoorns en wilgen. Hierdoor wist je dat de boosdoeners appelstippelmotten (in de kop), meidoornstippelmotten en wilgenstippelmotten zijn. Niet alle soorten maken spinselnesten, dit is wel vooral bij meidoornstippelmotten en kardinaalsstippelmotten het geval.

Bij een appelboom hingen draden vol met rupsen. Ze lieten zich zakken om op zoek te gaan naar een nog niet aangetaste appelboom. De bomen en struiken herstellen zich snel nadat de rupsen zich gaan verpoppen. De uitgekomen motjes zijn tot in oktober nog waar te nemen.

Foto’s en tekst: Koos van Brakel

Bekijk de plattegrond

vogelkersstippelmot

verpoppende rupsen van de meidoornstippelmot