Toename Grote Keverorchis

Al vele jaren inventariseert Andre van Kleinwee ( stedelijk ecoloog) rond de maand mei in het stilte gebied de grote keverorchissen. De naam keverorchis is ontleend aan kleine kevers die de groene bloempjes bestuiven.

Er zijn drie plekken in het stilte gebied waar de grote keverorchis groeit. Rond de rode beuk staan 150 exemplaren in bloei. In de laan met eiken staan 20 exemplaren en elders verspreid nog eens 10. In totaal zijn dat 180 exemplaren.

We zien de laatste jaren een toename en dit komt omdat door snoei in de winter in het voorjaar licht kan toetreden op de bosbodem. Niet alleen de grote keverorchis profiteert hiervan, maar ook andere planten zoals sneeuwklokje, hemelsleutel, nagelkruid en ruig klokje.

Bekijk de plattegrond