Waar zijn we zonder de vrienden?

Om het Landgoed Bredius met een hoog onderhoudsniveau te kunnen beheren en om onze projecten te kunnen realiseren zijn bijdragen van particulieren en organisaties voor de Stichting Landgoed Bredius van levensbelang. Gelukkig heeft Landgoed Bredius circa honderd vrienden die het landgoed elk jaar met een vaste bijdrage steunen.

Projecten, die in 2023 met steun van de vrienden werden gerealiseerd zijn de vernieuwde ingang aan de Kievitstaat (in de kop), de avonturenspeeltuin voor jonge kinderen bij de ingang aan de Van Kempensingel en de Beweegroute bij het sportveld aan het Brediuspad.

Bekijk de plattegrond

Avonturenspeeltuin