Werken aan een betere waterkwaliteit

Op het landgoed willen we water met weinig zweefslib erin, helder water met veel zuurstof. Hoe beter het water is, hoe meer libellen en ander onderwaterleven we kunnen verwachten.

Bij de natuurspeelweide is een stuwtje aangelegd om te voorkomen dat zweefslib, dat hier door het spelen omhoog komt, zich teveel over het landgoed verspreidt en nieuw aangeplante lisdodden en riet moeten hier het water filteren.

Op het landgoed groeit in het water blaasjeskruid, een ondergedoken waterplantje dat niet met zijn wortels in de grond zit. Om toch aan voedingsstoffen te komen vangt het met zijn blaasjes kleine waterdiertjes als watervlo, die vervolgens in de plant worden verteerd. Boven water steken de helder gele bloempjes die bestoven worden door insecten. De laatste afgelopen jaren zien we het blaasjeskruid in verschillende sloten op het landgoed.

Na het Oogstfeest, eind september, moet er weer gesloot worden op het landgoed. Door het ene jaar de linker- en het andere jaar de rechteroever te sloten blijft er begroeiing staan. Dit geeft voor verschillende dieren langs en in het water bescherming in de winterperiode.

En op de lange termijn willen we nog meer natuurvriendelijke oevers aanleggen. Dit zijn flauwe oevers met meer ruimte voor planten, en bescherming voor dieren in en lang het water.

Bekijk de plattegrond

blaasjeskruid, foto: Koos van Brakel

bloeiend blaasjeskruid, foto Koos van Brakel