Wilde bijen op het landgoed

Landgoed Bredius heeft een goede basis voor een rijk bijenleven. Door meer nestgelegenheid te bieden en door ervoor te zorgen, dat de wilde bijen voldoende voedsel kunnen verzamelen kan dit nog rijker worden. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de inventarisatie, die Koos van Brakel van KNNV en Willemijn van Hees van Landschap Erfgoed Utrecht uitvoerden naar de stand van de wilde bijen op het landgoed.

In september verscheen het voorlopige rapport van Willemijn. De onderzoekers hebben het aangeboden aan Landgoed Bredius. In maart en mei 2024 worden nog twee inventarisatierondes gedaan.

Wilde bijen en honingbijen

De aanwezigheid van de honingbij betekent concurrentie voor wilde bijensoorten. Ondanks de aanwezigheid van drie volken honingbijen zijn er toch 36 andere wilde bijensoorten waargenomen op Landgoed Bredius. De honingbij was alom in grote aantallen aanwezig op het landgoed. Het merendeel van de wilde bijensoorten is tijdens de inventarisaties maar één tot vijf keer gezien. Hierom adviseren de onderzoekers om zeker niet méér dan de huidige drie kasten neer te zetten in de educatieve tuin.

Nestgelegenheid

Op de pluk- en moestuin en in de educatieve tuin kunnen de wilde bijen geholpen worden door wat meer nestgelegenheid aan te bieden, zoals bijvoorbeeld een bijenhotel met dun riet, bamboe en grote houtblokken. Door leem in potten te doen en in de zon te hangen, of ergens in de zon leemhoudende grond neer te leggen, kunnen de bijen metselspecie verzamelen om hun nesten mee dicht te maken. Ook kunnen zandbijen en andere in de grond nestelende bijen zoals pluimvoetbijen worden geholpen met veilige niet te belopen zandplekken met klinkers.

Meer voedsel door bij-vriendelijk maaien

Op de natuurspeelweide worden niet alle grassen en kruiden in één keer gemaaid, zodat er steeds nectar beschikbaar is voor de insecten. De onderzoekers adviseren op het hele landgoed bij elke maaibeurt 40 procent van de grassen en kruiden te laten staan en veel te variëren in de plekken waar gemaaid wordt. Hierdoor is er zo lang mogelijk nectar beschikbaar.

Bekijk de plattegrond

Tuinbladsnijder

Tronkenbij