Wilde-bijenexcursie

Willemijn van Hees geeft bijenexcursie op Landgoed Bredius


Op Landgoed Bredius leven meer dan 300 soorten wilde bijen. Bijenexpert Willemijn van Hees van Landschap Erfgoed Utrecht gaf op 19 juni een wilde-bijenexcursie op het landgoed.

Zo’n 25 mensen kwamen opdagen op deze zonnige ochtend. En gelukkig was het zonnig, vertelde Willemijn, want bijen hebben zon nodig om te kunnen bewegen. Vliegen kost zoveel energie dat de koudbloedige bijen zonder zonnewarmte te koud en te traag zijn om op pad te gaan.

Zo'n 25 deelnemers aan bijenexcursie op Landgoed Bredius


Landgoed Bredius zit tussen de bebouwing van Woerden en het agrarische land in. Voor bijen is het landgoed een welkome oase door de bloemrijkheid en -diversiteit. Je vindt ze met name in de educatieve tuin, maar ook de pluk- en moestuin in het landgoed is voor bijen een voedselrijke plek.

Willemijn toont dat wilde bijen heel klein kunnen zijn tijdens excursie op Landgoed Bredius

Wilde bijen kunnen flink variëren in grootte en over het algemeen zie je kleine bijen op kleine bloemen, terwijl de grotere bloemen voor grote bijen of hommels zijn. Wil je thuis de wilde bij helpen, plant dan ook zoveel mogelijk soorten planten met verschillende soorten bloemen. Denk aan klokjesbloemen, lipbloemen, vlinderbloemen en composietenbloemen.

Bijenhotel

In de educatieve tuin staat naast de vele bloemen een flink bijenhotel, waar onder andere de gewone maskerbij te vinden is. Een bijenhotel is interessant voor bijen die in gangetjes in stengels of hout nestelen. Dat is niet meer dan 10 – 20% van de wilde bijen.

Gewone maskerbij op bijenhotel in Landgoed Bredius

Mocht je in de tuin een bijenhotel plaatsen, vertelt Willemijn, zoek dan een plek met minstens zes uur zon en dat het liefst in de ochtend.

Bijenhotel tijdens wilde-bijenexcursie op Landgoed Bredius

Van de wilde bijen nestelt zo’n 80% in de grond. Voor hen is het van belang dat er een stukje grond met lage begroeiing is of gemaaid gras. Dan kan de zon erbij zodat het warm en droog is bij de ingang van het nest.

Bijen in de boomgaard

Na de educatieve tuin bezoeken we één van de boomgaarden. Iedereen die fruitbomen heeft die bestuivers nodig hebben, kan een kruidenmengsel zaaien waar wilde bijen op afkomen. Als de kruidenrijkdom interessant genoeg is, levert dat een interessante woonplaats op.

Wilde bijen hebben een relatief kleine actieradius van 200 meter. Fruitbomen hebben een korte bloei, dus als die is afgelopen, moeten er genoeg andere bloemen in de buurt zijn om het een interessante woonplek voor wilde bijen te maken.

Wilde-bijenexcursie in boomgaard Landgoed Bredius

Er vindt regelmatig een inventarisatie plaats van wilde bijen op Landgoed Bredius.

Bekijk de plattegrond