Stichting Hofstede Batestein Bestuursinformatie

De Stichting Hofstede Batestein heeft als doel de restauratie, het beheer en het behoud van de Hofstede Batestein gelegen op Landgoed Bredius in Woerden. De stichting is in december 2015 opgericht.

De hofstede Batestein is een rijksmonument. De huidige Brediusschuur is ook onderdeel van dit rijksmonument. Destijds was dit het zomerhuis en de wagenschuur behorende bij de hofstede. De hofstede is in het voorjaar van 2008 afgebrand en heeft sinds die tijd staan te verruïneren. Eind 2020 kon de stichting beginnen met de restauratie van de hofstede. Maart 2022 is de restauratie afgerond en is het pand verhuurd aan de exploitant van Parkcafé Bredius.

Bestuur

Gerard Lieverse,  voorzitter
Martien Sikking,  secretaris
Henk Woertman,  penningmeester
Johan Strik, bestuurslid
Cees Meijers,  bestuurslid
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.

De stichting is te bereiken via email: info@hofstedebatestein.nl

Missie

Stichting Hofstede Batestein heeft tot doel:

1. De restauratie en instandhouding van Hofstede Batestein, rijksmonument 39301, gelegen in het landgoed Bredius te Woerden;
Het beheer en de exploitatie van Hofstede Batestein als rijksmonument, in samenhang met de doelstelling en waarden van het Landgoed Bredius en gericht op behoud en versterking van de functies van het landgoed: een plek van rust, educatie, recreatie en andere maatschappelijke functies.

De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:

  • eigendoms- of zakelijk genotsrechten te verwerven op de onroerende zaak die bekend staat onder de naam Hofstede Batestein te Woerden;
  • de opstal te restaureren en het erf in te richten en vervolgens deze zaak te beheren en te exploiteren. Dit laatste kan geschieden door het sluiten van één of meer overeenkomsten met derden;
  • het verwerven van de benodigde financiële middelen zoals subsidies, leningen en crowdfunding:
  • het beheer van de exploitatie-opbrengsten ten behoeve van primair de Hofstede Batestein en vervolgens het Landgoed Bredius te Woerden;
  • al hetgeen met de doelstelling van de Stichting rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

2. De Stichting beoogt het algemeen nut.

3. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Samenwerking

De Stichting werkt nauw samen met de Stichting Landgoed Bredius, het NME-Centrum InBredius en  de dierenweide Kukele-boe.

Huurder – exploitant

De Stichting heeft een huurovereenkomst gesloten met  Meneer en Mevrouw Kortekaas BV inzake de huur van de hofstede. Vanaf het vroege voorjaar 2022 gaan zij in de hofstede Parkcafé Bredius exploiteren.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag en -rekening 2023
Klik op de link voor het jaarverslag 2023> en de jaarrekening 2023>

Jaarverslag en -rekening 2022
Klik op de link voor het jaarverslag 2022> en de jaarrekening 2022>

Jaarverslag en -rekening 2021
Klik op de link voor het jaarverslag 2021> en de jaarrekening 2021>

Jaarverslag en -rekening 2020
Klik op de link voor het jaarverslag 2020> en de jaarrekening 2020>

Jaarverslag en -rekening 2019
Klik op de link voor het jaarverslag 2019> en de jaarrekening 2019>

Jaarverslag en -rekening 2018
Klik op de link voor het jaarverslag 2018> en de jaarrekening 2018>

ANBI
De Stichting heeft de status van Culturele ANBI. Giften aan de Stichting zijn aftrekbaar voor de belangstingen. Zie voor meer informatie hierover de site van de Belastingdienst.

RSIN / Fiscaalnummer; 855831431.