Historie Landgoed Bredius

In 1824 kocht notaris Jacobus Bredius enkele percelen grond buiten de stadswallen. Zijn zoon Cornelis ontwikkelde er het Landgoed Batestein met veeteelt en fruitteelt. In de zestiger jaren van de twintigste eeuw wilde de gemeente Woerden er woningen bouwen, maar het werd een stadspark. Vanaf 2015 beheert de Stichting Landgoed Bredius het gebied.

Vanaf het begin van de vijftiger jaren hebben inwoners van Woerden, verenigd in de Kerngroep Bredius, zich verzet tegen de gemeentelijke plannen voor bebouwing en de aanleg van wegen. Met succes, maar de oppervlakte van het landgoed werd wel wat kleiner en de bebouwing eromheen hoger. De Hofstede Batestein, die in 1973 was gerestaureerd, brandde op 30 maart 2008 af.

Vanaf 2015 is het gebied in beheer bij de Stichting Landgoed Bredius, die het met de inzet van veel vrijwilligers onderhoudt en aantrekkelijker maakt voor de bezoekers. Bijvoorbeeld door het herstel van de hoogstamfruitbomen, de aanleg van een pluk- en moestuin en een natuurspeelweide.

In 2020 zette de Stichting Hofstede Batestein de restauratie van de hofstede in gang.

Meer weten?
Het boek ‘Van Batestein tot Bredius’ vertelt de rijke historie van het huidige Landgoed Bredius. Klik hier> voor een preview.

Klik hier> voor een uitgebreidere beschrijving van de historische ontwikkelingen en informatie over het boek.

Bekijk de plattegrond