Projecten en plannen

Nieuwe entree voor landgoed en hofstede vanaf de Van Kempensingel

De plaatsing van een nieuw toegangshek tot bij de Kievitstraat was het laatste in een serie projecten om de hofstede Batestein en het gebied eromheen mooier en veiliger te maken. In maart 2022 werd de gerestaureerde hofstede opgeleverd en in mei 2022 ging het Parkcafé Bredius open. In april 2023 werd de nieuwe toegang vanaf de Burg. Van Kempensingel feestelijk geopend, met een heringerichte en gedeeltelijk verplaatste Stadsboerderij Kukele-boe en een nieuwe avonturenspeeltuin voor jonge kinderen.

Sinds de aankoop van de Hofstede Batestein door de gemeente in 2015 was hier door de stichtingen Landgoed Bredius en Hofstede Batestein en de ‘buren’ van Parkcafé Bredius, NME-Centrum InBredius en Stadsboerderij Kukele-boe aan gewerkt. In 2020 waren alle betrokken partijen het eens. De gemeente reserveerde geld en in 2022 werd met de werkzaamheden gestart.

Alle gerealiseerde projecten op een rij>

Klik op hier> voor een overzicht van alle door de Stichting Landgoed Bredius gerealiseerde projecten vanaf de oprichting in 2015.

Nieuwe toekomstvisie

De ruimtelijke visie ‘Paradijs in de Stad’ uit 2012, die werd omarmd door de gemeente Woerden en daarna uitgevoerd door de stichting Landgoed Bredius, is in de afgelopen 10 jaar volledig gerealiseerd. Deze gezamenlijke prestatie van betrokken burgers, vrijwilligers, politici en ambtenaren wordt door bezoekers van het landgoed erg gewaardeerd.

Om goed voorbereid te zijn op nieuwe kansen en uitdagingen is het bestuur gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor Landgoed Bredius voor de komende 10-20 jaar.

Een eerste stap hierbij is vast stellen wat de belangrijkste waarden zijn van het landgoed op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie en wat het te bieden heeft aan recreatie en educatie. Vervolgens wordt bekeken hoe alle waarden en wensen met elkaar in balans gebracht kunnen worden. Eind 2024 hoopt het bestuur de nieuwe toekomstvisie te kunnen presenteren in de vorm van een aantal kaarten met toelichtende teksten.

Bekijk de plattegrond

Feestelijke opening van de nieuwe toegang vanaf de Burg. Van Kempensingel
Foto: Kees-Mackenbach