Projecten en plannen

Nieuwe entree voor landgoed en hofstede vanaf de Van Kempensingel

Sinds de aankoop van Hofstede Batestein door de gemeente in 2015 is er gewerkt aan een plan om van de omgeving van de hofstede een aantrekkelijke plek te maken, met een extra toegang vanaf de Van Kempensingel en een speelplek dichtbij het terras van de horeca die in de hofstede is gevestigd. In 2020 waren alle betrokken partijen het eens. De gemeente reserveerde geld en stelde in 2021 het nieuwe bestemmingsplan vast, dat hiervoor nodig is. In 2022 wordt met de werkzaamheden gestart.

Een nieuw pad vanaf de van Kempensingel leidt straks naar de hofstede, de dierenweide Kukele-boe en een avonturenspeeltuin onder de atlasceders voor jonge kinderen. Hiermee krijgen het landgoed, het Parkcafé Bredius in de hofstede, Kukele-boe en NME-Centrum InBredius een fraaie toegang en een gezamenlijk erf. De vormgeving van de bruggen in dit nieuwe pad is geïnspireerd op de architectuur van de hofstede. De terreinen van Kukele-boe, het Parkcafé en de avonturenspeeltuin worden omheind en voorzien van toegangspoorten.

Op deze pagina> vindt u een plattegrond en een toelichting op dit plan.

Een historisch bruggetje>

Het laatste project, dat het Landgoed Bredius in 2021 realiseerde, was de restauratie van een historisch bruggetje> in het Stiltegebied.

Alle gerealiseerde projecten op een rij>

Klik op hier> voor een overzicht van alle door de Stichting Landgoed Bredius gerealiseerde projecten vanaf de oprichting in 2015.

Bekijk de plattegrond

drone opname aanlegmterras
aanleg terras

gerestaureerd bruggetje