Projecten en plannen

Het planten van 10 nieuwe boompjes op 22 maart 2014 in een boomgaard bij het Rijnoordpad was de start van een reeks projecten en activiteiten.

Vanaf 2015 pakte het Landgoed Bredius het groenbeheer planmatig aan, zoals onderhoud in de boomgaarden, uitdunnen in de bosgebieden voor een gezonde struik- en kruidlaag en maaibeheer van de hooilanden voor een gezonde flora en fauna.

Het laatste afgeronde project is de aanleg van de natuurspeelweide aan het Brediuspad in 2020. In het voorjaar van 2022 zal, tegelijk met de openstelling van de gerestaureerde Hofstede Batestein, de nieuwe toegang tot van het landgoed vanaf de Van Kempensingel gereed zijn met een gezamenlijk erf voor de hofstede, NME-Centrum InBredius> en dierenweide Kukele-boe>.

Landgoed Bredius gaat in 2021 de historische brug in het stiltegebied in oude glorie herstellen en een begin maken met het vernieuwen van de informatieborden bij alle belangrijke entrees van het landgoed.

Bekijk de plattegrond

planten perenbomen

opening natuurspeelweide