Stichting Hofstede Batestein

De Stichting Hofstede Batestein is in december 2015 opgericht met als doel te komen tot restauratie,  beheer en behoud van het rijksmonument hofstede Batestein.

De directe aanleiding was het besluit van de gemeente Woerden in september 2015 om de verruïneerde hofstede aan te kopen. De boerderij die sinds 1997 in particulier bezit was, raakte in het voorjaar van 2008 door brand zwaar beschadigd. De toenmalige eigenaar is niet tot herbouw overgegaan met als gevolg dat de boerderij steeds verder verviel. Uiteindelijk heeft de gemeente in de loop van 2015 de boerderij gekocht met het uitgangspunt dat deze door particulier initiatief zou worden gerestaureerd en beheerd. Om dit laatste goed vorm te geven hebben de Stichting Landgoed Bredius en een groep betrokken Woerdenaren de Stichting Hofstede Batestein opgericht.

Er was veel werk aan de winkel: de overdracht van de boerderij aan de stichting, het bepalen van een nieuwe bestemming na de restauratie, het vinden van een architect, een bouwhistorisch onderzoek, het verkrijgen van de vereiste vergunningen en het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen. In het voorjaar van 2020 stonden uiteindelijk alle seinen op groen en kon er worden aanbesteed. Eind 2020 ging de restauratie van start en maart 2022 werd de restauratie afgerond en kon het Parkcafé haar deuren openen.

Op 8 november 2022 liet de Stichting Hugo Kotestein haar waardering voor het vele werk van de stichting blijken door de uitreiking van de Oorkonde Hugo Kotestein. Klik op deze link> voor meer informatie.

Meer informatie over de hofstede vindt u onder deze link: https://landgoedbredius.nl/zien/hofstede-batestein.

Meer informatie over de stichting vindt u onder deze link: https://landgoedbredius.nl/over-landgoed-bredius/bestuursinformatie.

Bekijk de presentatie van de restauratie van de Hofstede Batestein op YouTube>. Met eerder vertoonde dronebeelden en met foto’s van de restauratie van Dick van Doorn, die de presentatie in elkaar zette.

Weliswaar is de restauratie afgerond, maar de financiële last moet nog wel omlaag; dus uw bijdrage is van harte welkom op IBAN NL15 RABO 0175 4876 26 ten name van St. Hofstede Batestein, met vermelding “gift”.

Contact? Stuur een bericht naar info@hofstedebatestein.nl

Bekijk de plattegrond