Stichting Landgoed Bredius

In 2012 ontwikkelden 14 organisaties op en rond het toenmalige Brediuspark en een aantal betrokken inwoners van Woerden samen een ruimtelijke visie ‘Paradijs in de stad’ om het park en de Hofstede Batestein te herstellen, te bewaren voor de toekomst en aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. De groep werkte deze visie uit in concrete plannen en richtte in 2015 de Stichting Landgoed Bredius op.

De stichting maakt zich sterk voor het behoud van het specifieke karakter van het landgoed met haar landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden en voor de versterking van het gebied als een plek van rust, educatie, recreatie en ontmoeting.

Landgoed Bredius is een vrijwilligersorganisatie. De betrokkenheid van de natuurorganisaties op het landgoed en de Woerdense gemeenschap wordt zichtbaar in hun financiële steun en door hun activiteiten op het landgoed. Zoals bijvoorbeeld NuDoen! Groen, mensen met een beperking die door onderhoud aan het groen een zinvolle en gewaardeerde dagbesteding hebben en IVN, KNNV en NME-Centrum InBredius met hun inventarisaties van insecten en paddenstoelen, landschapsonderhoud en activiteiten voor de jeugd.

Lees het jaarverslag 2020>, de jaarrekening 2020> en het Standaardformulier publicatieplicht Fondsen wervende instellingen>.

NuDoen! Groen >
IVN >
KNNV >
NME-Centrum InBredius >

Bekijk de plattegrond

donatie van lions voor natuurspeelplek