Stichting Landgoed Bredius

In 2012 ontwikkelden 14 organisaties op en rond het toenmalige Brediuspark en een aantal betrokken inwoners van Woerden samen een ruimtelijke visie ‘Paradijs in de stad’ om het park en de Hofstede Batestein te herstellen, te bewaren voor de toekomst en aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. De groep werkte deze visie uit in concrete plannen en richtte in 2014 de Stichting Landgoed Bredius op.

De stichting maakt zich sterk voor het behoud van het specifieke karakter van het landgoed met haar landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden en voor de versterking van het gebied als een plek van rust, educatie, recreatie en ontmoeting.

Landgoed Bredius is een vrijwilligersorganisatie. Meer dan tachtig vrijwilligers leveren wekelijks een bijdrage in het beheer van het landgoed. De natuurorganisaties IVN, KNNV en het NME-Centrum InBredius zijn sterk betrokken met hun inventarisaties van insecten en paddenstoelen, landschapsonderhoud en activiteiten voor de jeugd. NuDoen! Groen, onderdeel van Abrona, geeft er mensen met een beperking door onderhoud aan het groen een gewaardeerde dagbesteding.  De betrokkenheid van de Woerdense gemeenschap wordt zichtbaar in de financiële steun van vrienden  voor het landgoed.

Komende jaren ontwikkelt het bestuur een nieuwe ruimtelijke visie op het landgoed voor de periode tot 2040. Belangrijke thema’s in deze verkenning zijn verbetering van de natuur en het landschap en de biodiversiteit in de directe omgeving van het landgoed en de versterking van de natuur en de cultuurhistorie op het landgoed in het gemeentelijk beleid. Klik op Bestuursvisie SLB> voor de visie van het bestuur op de ontwikkeling van dit beleid en het tijdpad.

Lees het jaarverslag 2021>, de jaarrekening 2021> en het Standaardformulier 2021 publicatieplicht Fondsen wervende instellingen>.

NuDoen! Groen >
IVN >
KNNV >
NME-Centrum InBredius >

Bekijk de plattegrond

donatie van lions voor natuurspeelplek