Stichting Landgoed Bredius

De Stichting Landgoed Bredius is opgericht in 2014 en komt voort uit een burgerintiatief van 14 organisaties en betrokken inwoners van Woerden, die samen de ruimtelijke visie ‘Paradijs in de stad’ opstelden. Met deze visie wilde ze het Landgoed Bredius en de Hofstede Batestein herstellen, het beheer verbeteren en het landgoed aantrekkelijker maken voor de bezoekers

Landgoed Bredius maakt zich sterk voor het behoud van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden en voor de versterking van dit gebied als een plek van rust, educatie, recreatie en ontmoeting.

Met de gemeente sloot de stichting in 2015 een eerste beheerovereenkomst af, waarbij zij voor een jaarlijkse vergoeding voor het beheer van bomen, groen, water en enkele speelvoorzieningen zorgt. De gemeente verzorgt het beheer van de kapitaalintensieve onderdelen als bruggen, verharding en verlichting. De huidige beheerovereenkomst loopt tot 2032. Daarnaast werkte de stichting de ruimtelijke visie in concrete projecten. Klik hier> voor de ruimtelijke visie Paradijs in de stad. Hier> vindt u informatie over de gerealiseerde projecten.

Landgoed Bredius is een vrijwilligersorganisatie. Circa honderd vrijwilligers leveren wekelijks een bijdrage in het beheer van het landgoed. De natuurorganisaties IVN, KNNV en het NME-Centrum InBredius zijn betrokken met hun inventarisaties van insecten en paddenstoelen, landschapsonderhoud en activiteiten voor de jeugd. NuDoen! Groen, een onderdeel van Abrona, geeft er mensen met een beperking door onderhoud aan het groen een gewaardeerde dagbesteding.  De betrokkenheid van de Woerdense gemeenschap wordt zichtbaar in de financiële steun van de vrienden van het landgoed.

De komende jaren ontwikkelt het bestuur een nieuwe ruimtelijke visie voor de periode tot 2040. Belangrijke thema’s zijn hierbij de verbetering van natuur, landschap en biodiversiteit in het landgoed en de versterking van de biodiversiteit rondom het landgoed en in het gemeentelijk beleid. Klik hier> voor de visie van het bestuur op de ontwikkeling van dit beleid en het tijdpad.

De Stichting Landgoed Bredius heeft de ANBI-status.

Lees het jaarverslag 2023>, en de jaarrekening 2023>.

NuDoen! Groen >
IVN >
KNNV >
NME-Centrum InBredius >

Bekijk de plattegrond

donatie van Lions voor natuurspeelplek