Oude hoogstam boomgaarden

Hoogstam boomgaarden komen niet meer veel voor. In Landgoed Bredius zijn ze nog te bewonderen. Er zijn twee grote boomgaarden en nog enkele kleinere. Er staan oude appelrassen als Goudreinet, Groninger Kroon, Notarisappel, Sterappel en Bellefleur en oude perenrassen als Saint Remy, Zoete Brederode en Legipont. De oudste exemplaren zijn meer dan 100 jaar oud. Als er bomen wegvallen worden er nieuwe bomen van oude rassen geplant. In het voorjaar kun je genieten van de prachtige bloesems. In september kun je de vers geplukte biologische peren en appels kopen. Brediussap is elke woensdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur te koop in NME-Centrum InBredius.

De boomgaarden zijn vanaf de paden en banken goed te bewonderen. In de kleine boomgaard, in de buurt van NME-Centrum InBredius, kun je picknicken.

Omdat ze zeldzaam zijn in Nederland, is het ons doel deze hoogstamfruitboomgaarden in stand te houden. Dit brengt de volgende activiteiten met zich mee:

  • Snoeien: in de periode van november tot en met maart. Elk jaar worden de bomen gesnoeid.Fruitplukken: in september en oktober;
  • Verkoop: een deel van het fruit wordt verkocht op 2 zaterdagen in september. Een ander deel van het fruit wordt geperst tot Brediussap;
  • Fruitbomen planten: als er bomen moeten worden vervangen of bij geplant, moet dit in de periode van november tot december worden gedaan;
  • Bijkomende werkzaamheden: bemesten, grondspiegel rond de bomen vrijhouden, geulen voor de waterafvoer vrijhouden, beveiliging van de bomen tegen vraat van schapen of kalveren en de afvoer van gesnoeide takken;
  • Bij deze werkzaamheden is leiding aanwezig.

Klik voor het programma van wat er binnenkort allemaal te doen is op de agenda, of hier voor de bezoekersinformatie.

Vacatures
Op dit moment is er een vaste snoeiploeg, die in de snoeiperiode elke dinsdagmiddag en/of donderdagmiddag in het landgoed aan het werk is. Het snoeien van de oude fruitbomen vergt speciale kennis. De mannen die nu snoeien hebben daar deels een cursus voor gevolgd of kennis van anderen overgenomen. Ook is er het Handboek Hoogstamfruit waar veel kennis uit te halen valt. Uitbreiding van de groep snoeiers is gewenst, waarbij een al aanwezige kennis van snoeien een voorkeur heeft. Anders is mogelijk een cursus te volgen bij het Landschap Erfgoed Utrecht. Wij bieden de cursus gratis aan, maar om de continuïteit en de snoeivaardigheid te borgen vragen wij wel, dat je gedurende 3 jaar meedoet met het snoeien.

Naast snoeiers kunnen we mensen gebruiken, die de snoeiers ondersteunen bij de bijkomende werkzaamheden.

Fruitplukken gebeurt in het seizoen op diverse doordeweekse dagen en in het weekend. Natuurlijk wordt er ook geplukt op het Oogstfeest. Je kunt je aanmelden voor één of meer dagen fruitplukken. Het is niet vereist dat je deel uitmaakt van de snoeiploeg. Fruitplukken is een feestelijke bezigheid met enthousiaste mensen.
In 2018 zijn 36 nieuwe jonge perenbomen geplant. Daar bij zijn is een leuke manier om kennis te maken met werken in het landgoed.

Voor aanmeldingen en/of meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van de snoeiploeg Cees Blonk, e-mail ceesblonk@ziggo.nl, telefoon 0348-417356.