Speelweide

Aan het Brediuspad ligt de speelweide met een veld om te sporten, enkele speeltoestellen en de natuurspeelweide. Op de natuurspeelweide kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar zich uitleven door te spelen met zand, water en takken, te klimmen en hutten te bouwen. Jongere kinderen zijn hier ook welkom, maar dan onder begeleiding van een volwassene.

De natuurspeelweide is een lang gekoesterde wens, die in het voorjaar van 2020 gerealiseerd werd. Landgoed Bredius wil de kinderen een plek bieden, die ze in contact brengt met de natuur, waar hun fantasie geprikkeld wordt en waar ze zelf op ontdekkingstocht kunnen gaan. Bij de voorbereiding van het ontwerp hebben kinderen door het maken van maquettes hun droom-natuurspeelplek in beeld gebracht. Op hun droomplek is water, de mogelijkheid om veel verschillende dingen te doen en ruimte voor planten en dieren.

Sigrun Lobst van Bureau Aardrijk ontwierp de natuurspeelweide. Dankzij de financiële bijdrage van vele sponsors en subsidiegevers en de inzet van vrijwilligers kon dit project gerealiseerd worden. Meer informatie vindt u op https://landgoedbredius.nl/wie-zijn-er-al-vriend/ en https://landgoedbredius.nl/vriend-worden/.

Klik voor het programma van wat er binnenkort allemaal te doen is op de agenda, of hier voor de bezoekersinformatie.